Viewing posts from: September 2019

Press Release (English)

by Vincap in English

Berlin Packaging Continues European Expansion with Acquisition
 of Vincap and Adolfse Packaging in the Netherlands

Strategic acquisition benefits customers around the world and augments company’s position as largest packaging distributor in Europe

MILAN, ITALY (September 3, 2019) – Berlin Packaging, the largest full-service supplier of glass, plastic, and metal containers and closures, announced today the acquisition of Vincap B.V. and Adolfse Packaging B.V. (jointly, Vincap & Adolfse), an important packaging supplier strategically located in Utrecht, Netherlands. Vincap & Adolfse brings extensive experience in food and beverage closures and pharmaceutical packaging and well-established, customer-thrilling operations in Northern Europe.

Berlin Packaging is a $2.6 billion global supplier of rigid packaging products and services to customers of all types across all sectors. The company has a stronghold in North America, where it has operated since 1898, and a rapidly expanding global footprint, including operations in China, South Africa, and five European countries. Berlin Packaging operates in Europe through its Bruni Glass division, headquartered in Milan, Italy and its Bruni Erben division, headquartered in Hadleigh, England. 

As a significant supplier of plastic, cork, and metal closures and plastic packaging in the Benelux (Belgium, the Netherlands and Luxembourg) for 20+ years, Vincap & Adolfse offers a broad array of products and packaging expertise for customers of all sizes, from Fortune 500 companies to established food and beverage brands across Northern Europe. See more at Vincap.com

Vincap & Adolfse, which will be integrated into the Bruni Glass organization, marks Berlin’s tenth overall acquisition since 2010 and the fourth in Europe since 2016. Considering Berlin Packaging’s track record of seamless integrations and history of strong organic growth, customers and suppliers of both companies will reap significant benefits from the combined operations of Europe’s largest packaging distributor. 

Berlin and Bruni customers now benefit from Vincap & Adolfse’s deep expertise in the closure market, with added product depth and breadth and expanded geographic coverage across the Benelux. Vincap & Adolfse’s customers can avail themselves of a dramatically larger European impression, a wide array of containers (in glass, plastic, and metal), and Berlin’s unique suite of income-boosting services that are offered at no charge in exchange for new packaging business; these services include world-class design and innovation centers on two continents, quality consulting, and capital lending.

Suppliers of packaging also benefit by tapping into the combined company’s 200+ person sales force, an integral part of the company’s 1,100+ global work force. This team, in conjunction with Berlin’s multi-channel marketing efforts, targets every market that uses rigid packaging, including food, beverage, wine and spirits, pharmaceutical and nutraceutical, personal care, household care, and industrial.

“As Berlin Packaging continues to acquire companies that share our commitment to quality, service, and bottom line growth for our customers, we further separate ourselves from the competition with a tremendous global footprint, an unparalleled product and service offering, and a long history of double-digit organic growth,” said Andrew Berlin, Chairman and CEO of Berlin Packaging. “

“We are excited to become part of the Berlin Packaging family and to embrace our new Bruni Glass colleagues. We are proud of what we have built, and we know this new partnership will bring much more opportunity for our customers, suppliers and employees,” said Paul Devilee and Joost Wurth, Owners of Vincap & Adolfse

“The Vincap & Adolfse integration will strengthen our business proposition and support our growth across Northern Europe, said Paolo Recrosio, CEO of Bruni Glass, a Berlin Packaging Company. “With the combined expertise in so many vertical markets and in so many packaging types, we are extremely optimistic about the future.”

The deal has closed integration planning is already underway. 

About Berlin Packaging

Berlin Packaging is the only Hybrid Packaging Supplier® of glass, plastic, and metal containers and closures. The company supplies billions of items annually along with package design, financing, consulting, warehousing, and logistics services for customers across all industries. Berlin Packaging brings together the best of manufacturing, distribution, and income-adding service providers. Its mission is to increase the net income of its customers through packaging products and services. See BerlinPackaging.com for more information.

About Bruni Glass, a Berlin Packaging Company

Bruni Glass, the largest packaging distributor in Europe, has 40+ years’ experience supplying premium and specialty glass packaging to the wine, spirits, food, and gourmet markets. Headquartered in Italy and with locations across Europe, Bruni offers thousands of custom-designed products along with popular standard items. The company has a world-class design studio, a network of high-quality manufacturing partners, a team dedicated to thrilling service, and is certified by CISQ-IMQ (Italian Institute for the Quality Mark) to ISO 9001 standards.
See BruniGlass.com for more information.

Media Contacts

Julie Saltzman, Julie.saltzman@berlinpackaging.com +1 312 869 7554 for North America

Annalia Martinelli, martinelli@gruppoarete.it +39 02 33004 397 –  Mob. +39 3494330142
for Rest of World

Read more

Press Release (Dutch)

by Vincap in Dutch

Berlin Packaging zet Europese uitbreiding voort met overname van Vincap en Adolfse Packaging in Nederland

Een strategische overname is voordelig voor klanten over de hele wereld en verhoogt de bedrijfspositionering als grootste verpakkingsdistributeur in Europa

MILAAN, ITALIË (3 september 2019) – Berlin Packaging, de grootste full-service leverancier van glazen, plastic en metalen verpakkingen en sluitingen heeft vandaag de overname aangekondigd van Vincap B.V. en Adolfse Packaging B.V. (samen: „Vincap & Adolfse”), een belangrijke leverancier van sluitingen en verpakkingen die strategisch gelegen is in Utrecht (Nederland). Vincap & Adolfse heeft uitgebreide ervaring in voedsel- en dranksluitingen en farmaceutische verpakkingen alsmede gerenommeerde en klantbindende activiteiten in Noord-Europa.

Berlin Packaging is een wereldwijde leverancier die goed is voor 2,6 miljard dollar in harde verpakkingsproducten en diensten voor klanten in verschillende branches. Het bedrijf heeft zijn vesting in Noord-Amerika, waar het sinds 1898 werkzaam is, en heeft een snel groeiende wereldwijde aanwezigheid, waaronder activiteiten in China, Zuid-Afrika en vijf Europese landen. Berlin Packaging is werkzaam in Europa via de Bruni Glass-afdeling, met hoofdkantoor in Milaan (Italië), en de Bruni Erben-afdeling, met hoofdkantoor in Hadleigh (Groot-Brittannië). 

Vincap & Adolfse is al ruim 20 jaar een belangrijke leverancier in plastic-, kurk- en metaalsluitingen en plasticverpakkingen in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en biedt een breed assortiment aan producten en verpakkingsexpertise voor allerlei soorten klanten, van Fortune 500-bedrijven tot voedsel- en drankbedrijven gevestigd door heel Noord-Europa. Meer informatie op Vincap.com.

Vincap & Adolfse, die geïntegreerd zal worden in de Bruni Glass-organisatie, markeert de tiende algehele overname van Berlin sinds 2010 en de vierde in Europa sinds 2016. Gezien de prestaties in probleemloze integraties en een verleden van sterke interne groei van Berlin, kunnen klanten en leveranciers van beide bedrijven aanzienlijk profiteren van de voordelen van de gecombineerde activiteiten van Europa’s grootste verpakkingsdistributeur. 

De klanten van Berlin en Bruni kunnen nu profiteren van de diepgaande expertise van Vincap & Adolfse in sluitingen, met toegevoegde productdiepte en -breedte en uitgebreide geografische dekking binnen de Benelux. De klanten van Vincap & Adolfse kunnen gebruik maken van een aanzienlijk groter Europees bestand, een groot assortiment aan verpakkingen (glas, plastic en metaal) en een uniek pakket aan winststimulerende diensten die zonder kosten door Berlin verleend worden in ruil voor nieuwe verpakkingsactiviteiten; eersteklas ontwerp- en innovatiecentra in twee continenten, kwaliteitsadvies en kapitaalleningen maken deel uit van deze diensten.

Verpakkingsleveranciers kunnen ook profiteren door gebruik te maken van de ruim 200 mensen uit de verkoopafdeling van het gecombineerde bedrijf, die een integrerend onderdeel vormen van het wereldwijde personeelsbestand van ruim 1.100 personen. Dit team, in combinatie met de multi-channel marketingactiviteiten van Berlin, richt zich op iedere markt die harde verpakkingen gebruikt, inclusief de food, beverage, wijn en sterke drank, farmaceutische en nutraceutische, persoonlijke verzorging, huidhoud en industriële markt.

“Terwijl Berlin Packaging bedrijven blijft overnemen die onze zelfde toewijding hebben met betrekking tot kwaliteit, service en winstgroei voor onze klanten, onderscheiden wij ons steeds meer van de concurrentie met een enorme wereldwijde aanwezigheid, een uniek product- en serviceaanbod en een lange historie van tweecijferige interne groei,” aldus Andrew Berlin, voorzitter en CEO van Berlin Packaging.

“We kijken ernaar uit om deel uit te maken van de Berlin Packaging-familie en om onze nieuwe Bruni Glass-collega’s te verwelkomen. We zijn trots op wat we bereikt hebben, en we zijn ons ervan bewust dat deze nieuwe samenwerking veel meer mogelijkheden biedt voor onze klanten, leveranciers en medewerkers”, aldus Paul Devilee en Joost Wurth, eigenaren van Vincap & Adolfse

“De toetreding van Vincap & Adolfse zal ons zakenvoorstel versterken en onze groei door heel Noord-Europa ondersteunen”, aldus Paolo Recrosio, CEO bij Bruni Glass, a Berlin Packaging Company. “Met de gecombineerde expertise in zoveel verticale markten en met zoveel verpakkingssoorten zijn we zeer optimistisch voor de toekomst.”

De deal is gesloten en het integratieplan is al onderweg. 

Over Berlin Packaging

Berlin Packaging is de enige Hybrid Packaging Supplier® in glazen, plastic en metalen verpakkingen en sluitingen. Het bedrijf levert jaarlijks miljarden items, evenals verpakkingsontwerp, financiering, consulting, magazijn en logistieke dienst voor klanten in verschillende branches. Berlin Packaging brengt de beste productie, distributie en inkomensverhogende dienstverleners samen. De missie is om de nettowinst van de klanten te verhogen middels verpakkingsproducten en diensten.
Ga naar BerlinPackaging.com voor meer informatie.

Over Bruni Glass, a Berlin Packaging Company

Bruni Glass, de grootste distributeur van verpakkingen in Europa, heeft meer dan 40 jaar ervaring in levering van premium en gespecialiseerde glasverpakkingen voor de branches wijn, sterke drank, voedsel en gourmet. Met hoofdkantoor in Italië en locaties verspreid over Europa, biedt Bruni aan duizenden klanten op maat gemaakte producten naast de populaire standaarditems. Het bedrijf heeft een eersteklas ontwerpbureau, een netwerk van hoogwaardige productiepartners, een team gewijd aan klantbindende service en is door CISQ-IMQ (Italiaans Instituut voor Keurmerk) gecertificeerd voor ISO 9001-normen. Ga naar BruniGlass.com voor meer informatie.

Contactpersonen voor de media

Julie Saltzman, Julie.saltzman@berlinpackaging.com +1 312 869 7554 voor Noord-Amerika

Annalia Martinelli, martinelli@gruppoarete.it +39 02 33004 397 – Mob. +39 3494330142
voor de rest van de wereld

Read more

Vincap B.V. Has merged into Berlin Packaging Netherlands B.V.

 

You will automatically be redirected to the new website

Or if you do not wish to wait click the button below